Kontakts

Tööstuse 43, Tallinn, Igaunija
Veikals: +372 508 3309
Darbnīca: +372 5301 8568

Tähesaju tee 31, Tallinn Igaunija
Veikals: +372 5885 7752
Darbnīca: +372 5301 6938

info@velomarket.ee

Informācija: +372 508 3309


Interneta veikala www.velomarket.ee personas datu pārzinis ir Velomarket OÜ (reģistrācijas kods 12802041), Töööstuse 43, Tallina, 10411, Igaunija, tel. 5683 3368 un e-pasts info@velomarket.ee.

Kādi personas dati tiek apstrādāti
– vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
– piegādes adrese;
– bankas konta numurs;
– preču un pakalpojumu izmaksas un maksājumu informāciju (pirkumu vēsturi);
– informācija par klientu atbalstu.

Personas datu apstrādes nolūki
Personas dati tiek izmantoti klientu pasūtījumu pārvaldībai un preču piegādei. Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, preces, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai apkopotu pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un analizētu klientu vēlmes.
Bankas konta numurs tiek izmantots, lai atgrieztu maksājumus klientam.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds un uzvārds, tiek apstrādāti, lai risinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītus jautājumus (klientu atbalsts). Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai sniegtu interneta veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un tīmekļa lietošanas statistikas vajadzībām.

Juridiskais pamats
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu ar klientu noslēgto līgumu. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedības un patērētāju strīdu risināšanas nolūkos).

Saņēmēji, kam tiek pārsūtīti personas dati
Personas dati tiek pārsūtīti tiešsaistes veikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.

Nosaukums, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks pārsūtīti klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādā kurjers, papildus kontaktinformācijai tiks norādīta klienta adrese.

Ja tiešsaistes veikala grāmatvedības uzskaiti veic pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiks nodoti pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu grāmatvedības uzskaites operācijas. Personas dati var tikt nosūtīti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu interneta veikala funkcionalitāti vai datu pieejamību.

Drošība un piekļuve datiem
Personas dati tiek glabāti Zone Media OÜ serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā atbilstošu, un uz uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ir parakstījuši “Privātuma vairoga” sistēmu.

Piekļuve personas datiem tiek piešķirta tiešsaistes veikala darbiniekiem, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu tehniskus jautājumus, kas saistīti ar tiešsaistes veikala lietošanu, un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Tiešsaistes veikals īsteno atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu.

Personas datu nodošana interneta veikala apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu apkopotājam) notiek, pamatojoties uz līgumiem starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Datu apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir jānodrošina atbilstoši drošības pasākumi.

Piekļuve personas datiem un to labošana
Personas datiem var piekļūt un labot tos savā tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, jūs varat piekļūt personas datiem, izmantojot pieteikšanos.

Piekrišanas atsaukšana
Ja personas datu apstrādes pamatā ir klienta piekrišana, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, informējot par to Klientu atbalsta dienestu pa e-pastu.

Uzglabāšana
Personas dati tiks dzēsti, kad aizvērsiet savu tiešsaistes veikala kontu, ja vien šādi dati nav jāsaglabā grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums veikts tiešsaistes veikalā bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus. Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu strīdu gadījumā personas dati tiks glabāti, līdz prasība tiks apmierināta vai beigsies noilguma termiņš. Grāmatvedības vajadzībām nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana
Lai dzēstu personas datus, jums jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Atbilde uz dzēšanas pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā, norādot dzēšanas termiņu.

Pārskaitījums uz
Uz pieprasījumiem par personas datu pārsūtīšanu, kas nosūtīti pa e-pastu, tiks atbildēts ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests pārbaudīs identitāti un paziņos par nosūtāmajiem personas datiem.

Tiešā mārketinga saziņa
E-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti, lai nosūtītu tiešā mārketinga ziņojumus, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, viņam/viņai e-pasta apakšā jāizvēlas attiecīga norāde vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu. Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret savu personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tostarp profilēšanu saistībā ar tiešo mārketingu, informējot par to Klientu atbalsta dienestu pa e-pastu (šī informācija jāsniedz skaidri un atsevišķi no jebkuras citas informācijas).

Strīdu izšķiršana
Strīdi saistībā ar personas datu apstrādi tiks risināti, izmantojot klientu atbalsta dienestu (Sazinieties ar mums). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).