Kontakts

Tööstuse 43, Tallinn, Igaunija
Veikals: +372 508 3309
Darbnīca: +372 5301 8568

Tähesaju tee 31, Tallinn Igaunija
Veikals: +372 5885 7752
Darbnīca: +372 5301 6938

info@velomarket.ee

Informācija: +372 508 3309


Interneta veikala www.velomarket.ee (turpmāk tekstā – Interneta veikals) īpašnieks ir Velomarket OÜ (reģistrācijas kods 12802041), kas atrodas Töööstuse 43, Tallina, 10411, Igaunija.

Pirkuma līguma, preču un cenu informācijas spēkā esamība
Pirkuma noteikumi un nosacījumi attiecas uz preču iegādi no Interneta veikala. Interneta veikalā pārdoto produktu cenas ir norādītas pie produktiem. Piegādes maksa tiek pieskaitīta cenai. Piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida.
Piegādes maksa pircējam tiks norādīta, veicot pasūtījumu. Informācija par precēm ir sniegta tiešsaistes veikalā tieši pie precēm.

Pasūtījuma iesniegšana
Lai veiktu pasūtījumu, jums ir jāpievieno vēlamie produkti iepirkumu grozā. Lai veiktu pasūtījumu, ir jāaizpilda nepieciešamie lauki un jāizvēlas atbilstošais piegādes veids. Pēc tam ekrānā tiks parādīta maksas summa, kuru var samaksāt ar bankas pārskaitījumu vai citu maksājumu veidu. Līgums stājas spēkā no dienas, kad internetveikala norēķinu kontā ir saņemta pienākošā summa. Ja pasūtītās preces nevar piegādāt piegādes termiņa beigām vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs tiks informēts pēc iespējas ātrāk, un samaksātā nauda (ieskaitot piegādes izmaksas) tiks atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Piegāde uz
Preces tiek sūtītas uz Igauniju, Latviju, Lietuvu un Somiju. Citas Eiropas valstis pēc vienošanās. Piegādes izmaksas sedz pircējs, un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta kopā ar piegādes metodi. Sūtījumi Igaunijas teritorijā parasti ierodas pircēja norādītajā galamērķī 2 darba dienu laikā pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā. Ārpus Igaunijas piegāde notiks 3-7 kalendāro dienu laikā.

Atteikuma tiesības
Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atteikties no e-līguma 14 dienu laikā. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja

  1. pircējs ir juridiska persona;
  2. preces nav daļa no Velomarket OÜ produktu klāsta vai tiek pārdotas tieši no “Eiropas noliktavas” un pasūtītas speciāli klientam.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, pasūtītās preces nedrīkst izmantot nekādā citā veidā, izņemot to, kas nepieciešams, lai pārliecinātos par preču raksturu, īpašībām un darbību, tāpat kā tas ir atļauts, testējot preces fiziskā veikalā. Piemēram, velosipēds nedrīkst būt netīrs vai saskrāpēts.

Ja preces ir izmantotas citiem mērķiem, kas nav nepieciešami, lai pārliecinātos par preču raksturu, īpašībām un darbību, vai ja precēm ir lietošanas vai nolietojuma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preču vērtības samazinājumam. Lai atgrieztu preces, jums ir jāiesniedz brīvas formas atteikuma veidlapa un jānosūta tā uz info@velomarket.ee ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs, ja vien preču atgriešanas iemesls nav tas, ka tās neatbilst pasūtītajām (piemēram, tās ir nepareizas vai bojātas). Produkta iepakojumam jābūt nebojātam, un produktam jābūt nelietotam/neizmantotam. Atgriežot preces ar loģistikas uzņēmuma starpniecību, patērētājs ir atbildīgs par atbilstošu produkta iepakojumu, ņemot vērā loģistikas uzņēmuma iepakojuma prasības.

Pircējam preces ir jāatdod atpakaļ 14 dienu laikā no pieteikuma datuma vai jāiesniedz pierādījums, ka viņš šajā termiņā tās ir nodevis pārvadātājam.

Saņemot atgrieztās preces, interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas, atmaksā pircējam visus no pircēja saņemtos maksājumus saskaņā ar līgumu. Interneta veikals var atteikties atmaksāt naudu, kamēr tas nav saņēmis preces, uz kurām attiecas līgums, vai kamēr pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka viņš ir nosūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Ja pircējs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas nav vislētākais piegādes veids, ko piedāvā Interneta veikals, Interneta veikalam nav pienākuma atlīdzināt patērētājam izmaksas, kas pārsniedz parastā piegādes veida izmaksas. Interneta veikalam ir tiesības atteikties no pārdošanas un pieprasīt no pircēja atgriezt preces, ja kļūdas dēļ preces cena interneta veikalā ir norādīta ievērojami zemāka par preces tirgus cenu.

Tiesības iesniegt sūdzību
Interneta veikals ir atbildīgs par pircējam pārdoto preču neatbilstību vai defektu, kas jau pastāvēja piegādes brīdī un kas izpaudīsies ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc preču piegādes pircējam. Pirmajos sešos mēnešos pēc preču piegādes pircējam tiek uzskatīts, ka defekts pastāvēja piegādes brīdī. Interneta veikala pienākums ir atspēkot šo pieņēmumu.

Defekta gadījumā pircējam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sazināties ar interneta veikalu, nosūtot e-pastu uz info@velomarket.ee vai zvanot pa tālruni 5683 3368.

Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preces piegādes pircējam, un par preces nepareizu lietošanu. Interneta veikals nav atbildīgs arī par jebkādām problēmām, kas radušās velosipēdu vai piederumu neatkarīgas montāžas rezultātā. Mēs iesakām pasūtīt velosipēdus komplektā.

Ja precēm, kas iegādātas no Interneta veikala, ir defekts, par kuru ir atbildīgs Interneta veikals, Interneta veikals labos vai nomainīs bojātās preces. Ja preci nav iespējams salabot vai aizstāt, interneta veikals atmaksā pircējam visas ar pārdošanas līgumu saistītās izmaksas. Interneta veikals 15 dienu laikā atbildēs uz patērētāja sūdzību rakstiski vai tādā formātā, ko var atveidot rakstiski.

Tiešā tirgvedība un personas datu apstrāde
Interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (tostarp vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals pārsūta personas datus transporta uzņēmumiem, lai piegādātu preces.

Interneta veikals nosūta jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir izteicis vēlmi tos saņemt, ievadot savu e-pasta adresi tīmekļa vietnē un norādījis savu vēlmi saņemt tiešā pasta paziņojumus.

Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumu un biļetenu saņemšanas pa e-pastu, paziņojot mums par to pa e-pastu vai sekojot norādījumiem e-pastā, kurā ir piedāvājumi.

Strīdu izšķiršana
Ja pircējam ir kādas sūdzības par Interneta veikalu, tās jānosūta pa e-pastu uz info@velomarket.ee vai pa tālruni 5683 3368.

Ja pircējs un interneta veikals nespēj atrisināt strīdu, vienojoties, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu komisijā. Ar procedūras noteikumiem var iepazīties un pieteikties šeit. Patērētāju strīdu komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un Interneta veikalu. Komisijai nav jāmaksā par pircēja sūdzības izskatīšanu. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patē